Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 3023
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Postby X-member » Mon 4 Jun 2018 12:45

Både 1177 och Borrelia- och TBE-föreningen fortsätter tyvärr sprida ut, trots ett antal tillsägelser, att kronisk, dvs långvarig borrelios inte anses existera i Sverige (se även flera tidigare svar i detta ämne).

Borrelia
(1177)

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fak ... infektion/

Ett klipp:

Du blir oftast helt frisk även om borreliainfektionen har nått nervsystemet. Det finns inget vetenskapligt stöd för att själva borreliainfektionen skulle kunna bli kronisk.


Dvs, 1177 säger alltså att en borreliainfektion inte kan bli långvarig.


Verksamhetsplan BTF

http://borrelia-tbe.se/om%20f%C3%B6reni ... 02016.html

Ett klipp:

Vi vill ha erkännande av svenska myndigheter att långvarig borrelia samt co-infektioner existerar

X-member
Posts: 3023
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Postby X-member » Sat 16 Jun 2018 14:10

Det är tydligen inte enbart Borrelia- och TBE-föreningen och 1177 som sprider ut och/eller lurar folk att tro att "skolmedicinen" inte erkänner att långvarig (dvs, sen) borrelios finns och skall behandlas med antibiotika.

Nedanstående påstående hittade jag alldeles nyss på facebook.

There is currently no treatment offered for long term infection under the NHS.

X-member
Posts: 3023
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Postby X-member » Mon 18 Jun 2018 0:53

Svensk studie publicerad i juni 2018.

Occurrence of erythema migrans in children with Lyme neuroborreliosis and the association with clinical characteristics and outcome – a prospective cohort study

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/ar ... 018-1163-2

Två klipp (men studien är intressant även i övrigt):

The occurrence of EM among children with LNB was 37 out of 103 (36%).


On the other hand, four patients (11%) had received antibiotic treatment for EM according to guidelines (i.e. phenoxymethyl penicillin p.o. 25 mg/kg × 3 for 10 days) but still developed LNB.


Min egna kommentar: Behandlingssvikten med svensk rekommenderad behandling i stadium 1 visade sig alltså enligt denna studie vara 11%.

Jag tror inte att dom förväntade sig detta resultat och detta kan innebära att dom svenska rekommendationerna, i alla fall gällande stadium 1, skulle behöva ändras.


Return to “Lyme Café”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests