Information for people from Scandinavia

For everything that is related to Lyme and/or Lymeland, but doesn't fit in the other forums. Speak your mind, connect, ask help, etc.
X-member
Posts: 3243
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Thu 7 Feb 2019 19:22

En tysk, mycket känd ILADS-utbildad läkare sprider just nu ett 23-sidigt (Obs!) dokument på facebook där man klart och tydligt klargör att "skolmedicinen" anser att begreppet kronisk borrelios är synonymt med sen borrelios (stadium 3) och att persisterande borrelios efter behandling (dvs, behandlingssvikt) benämns persisterande borrelios.

Jag behöver nog inte säga att det är ytterst få amerikanska patientföreträdare (som ju istället anser att begreppet kronisk borrelios är synonymt med behandlingssvikt) som har klickat "gilla" på detta.

Se även ämnet nedan här i forumet där man hittar information om den ursprungliga definitionen av kronisk borrelios:

The original definition of chronic (Lyme) borreliosis

viewtopic.php?f=11&t=6080

X-member
Posts: 3243
Joined: Mon 30 Jul 2007 18:18

Re: Information for people from Scandinavia

Post by X-member » Fri 8 Feb 2019 13:42

Detta hör ihop med föregående svar i detta ämne.

Jag har postat nedanstående i ett annat ämne här i forumet (se länk till detta ämne i föregående svar):
Med Mal Infect. 2019 Jan 23. pii: S0399-077X(19)30003-4. doi: 10.1016/j.medmal.2019.01.001. [Epub ahead of print]
Chronic Lyme disease: A scam that should be condemned!
Gentilini M1, Bricaire F2.
Author information
PMID: 30685081 DOI: 10.1016/j.medmal.2019.01.001

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30685081
Så här säger CDC om personer som använder begreppet kronisk borrelios i en felaktig betydelse:

Post-Treatment Lyme Disease Syndrome

https://www.cdc.gov/lyme/postlds/index.html

Ett klipp:
Because of the confusion in how the term CLD in this field is employed, experts do not support its use (New Engl J Med357:1422-30, 2008).
Dock tycker jag att det är lite synd att CDC inte klargör tydligare vad begreppet kronisk borrelios ursprungligen och enligt "skolmedicinen" faktiskt står för!

Post Reply